Likvidace nebezpečných látek

Likvidace nebezpečných látek znamená mnoho povinností od evidence přes legislativní znalost a úřední byrokracii až po odpovědnost což pro naše klienty znamená velkou přítěž spojenou s často neřešitelnými povinnostmi. Jsme připraveni za Vás toto břímě převzít a Vaše odpadové hospodářství nastavit.
Náš komplexní servis od vedení evidence, způsob třídění, skladování, mobilní sběr až po jednání s úřady jsme schopni nakládat s odpady dle platných právních norem se všemi potřebnými oprávněními.