Komodity

Společnost již po řadu let obchoduje s výstupy zemědělské prvovýroby. Jde o nákup a prodej komodit z rostlinné výroby a to zejména obilovin, olejnin a osiv. Spolupracujeme jak se soukromými zemědělci, tak se zemědělskými podniky. Všem partnerům po celou dobu spolupráce zajišťujeme komplexní služby včetně dobrých platebních podmínek.